FMR50・60・70・80・250・280 FMサーバー
品名 備考
FMR250L2 CPU:SX-50 RAM:4MB
HDD:260MB 3.5"FDD
FMR250L3 CPU:i486DX2-50 RAM:4MB
HDD:340MB 3.5"FDD
FMR250L4 CPU:i486DX2-66 RAM:4MB
HDD:340MB 3.5"FDD
FMR250L CPU:i486SX-25 RAM:2MB
HDD:170MB 3.5"FDD
FMR250NT CPU:i486DX4-75 RAM:8MB
HDD:MB 3.5"FDD
FMR250NT CPU:i486DX4-100 RAM:8MB
HDD:MB 3.5"FDD
FMR280A2 CPU:Pentium90MHz RAM:8MB
HDD:530MB 3.5"FDD
FMR280A3 CPU:Pentium100MHz RAM:8MB
HDD:730MB 3.5"FDD
FMR280EG CPU:i486SX-25 RAM:4MB
HDD:170MB 3.5"FDD
FMR280H CPU:i486DX2-66 RAM:8MB
HDD:MB 3.5"FDD
FMR280H2 CPU:i486DX2-66 RAM:8MB
HDD:260MB 3.5"FDD
FMR280H3 CPU:i486DX2-66 RAM:8MB
HDD:530MB 3.5"FDD
FMR280L CPU:i486SX-33 RAM:4MB
HDD:170MB 3.5"FDD
FMR280L2 CPU:i486SX2-50 RAM:4MB
HDD:260MB 3.5"FDD
FMR280L3 CPU:i486DX2-50 RAM:4MB
HDD:260MB 3.5"FDD
FMR280M CPU:i486DX-100 RAM:8MB
HDD:530MB 3.5"FDD
FMR280P CPU:Pentium60MHz RAM:8MB
HDD:340MB 3.5"FDD
FMR280P2 CPU:Pentium60MHz RAM:8MB
HDD:MB 3.5"FDD
FMR280P3 CPU:Pentium60MHz RAM:8MB
HDD:730MB 3.5"FDD
FMR280P4 CPU:Pentium120MHz RAM:8MB
HDD:1GB 3.5"FDD
FMR30HXA CPU: RAM:1MB
HDD:20MB 3.5"FDD
FMR30HXB CPU: RAM:1MB
HDD:20MB 3.5"FDD
FMR50CL CPU:i386-20 RAM:1MB
HDD:120MB 3.5"FDD
FMR50HE CPU:i386-16 RAM:1MB
HDD:40MB 3.5"FDD
FMR50HE CPU:i386-16 RAM:1MB
HDD:40MB 5"FDD
FMR50HE2 CPU:i386SX-20 RAM:MB
HDD:40MB 3.5"FDD
FMR50HE3 CPU:i386SX-20 RAM:1MB
HDD:120MB 3.5"FDD
FMR50HL CPU:i386-20 RAM:2MB
HDD:100MB 5"FDD
FMR50HL3 CPU:i486SX-20 RAM:2MB
HDD:120MB 3.5"FDD
FMR50HX CPU:80286-12 RAM:1MB
HDD:40MB 5"FDD
FMR50LT CPU:80286-8 RAM:1MB
HDD:40MB 3.5"FDD
FMR60HE CPU:i386SX-16 RAM:1MB
HDD:40MB 5"FDD
FMR60HE2 CPU:i386SX-20 RAM:1MB
HDD:40MB 3.5"FDD
FMR60HE3 CPU:i386SX-20 RAM:1MB
HDD:120MB 3.5"FDD
FMR60HX CPU:80286-12 RAM:1MB
HDD:40MB 5"FDD
FMR70CL CPU:i486SX-25 RAM:4MB
HDD:120MB 3.5"FDD
FMR70HL CPU:i386-20 RAM:2MB
HDD:100MB 3.5"FDD
FMR70HL3 CPU:i486SX-25 RAM:4MB
HDD:MB 3.5"FDD
FMR50HX CPU:80286-12 RAM:1MB
HDD:40MB 5"FDD
FMR50LT CPU:80286-8 RAM:1MB
HDD:40MB 3.5"FDD
FMR60HE CPU:i386SX-16 RAM:1MB
HDD:40MB 5"FDD
FMR60HE2 CPU:i386SX-20 RAM:1MB
HDD:40MB 3.5"FDD
FMR60HE3 CPU:i386SX-20 RAM:4MB
HDD:120MB 3.5"FDD
FMR60HX CPU:80286-12 RAM:1MB
HDD:40MB 5"FDD
FMR70CL CPU:i486SX-25 RAM:4MB
HDD:120MB 3.5"FDD
FMR70HL CPU:i386-20 RAM:2MB
HDD:100MB 3.5"FDD
FMR70HL3 CPU:i486SX-25 RAM:4MB
HDD:MB 3.5"FDD
FMR80AE3 CPU:i486DX2-66 RAM:8MB
HDD:310MB 3.5"FDD
FMR80HE CPU:i486SX-20 RAM:4MB
HDD:170MB 3.5"FDD
FMR80HE2 CPU:i486SX-25 RAM:4MB
HDD:100MB 3.5"FDD
FMR80HL CPU:i486SX-25 RAM:4MB
HDD:85MB 3.5"FDD
FMR80HL2 CPU:i486DX2-50 RAM:4MB
HDD:170MB 3.5"FDD
FMR80HL3 CPU:i486DX2-50 RAM:8MB
HDD:MB 3.5"FDD
FMRS343B CPU:i486DX-33 RAM:8MB
HDD:310MB 3.5"FDD
FMRS3465D CPU:i486DX2-66 RAM:8MB
HDD:1GB 3.5"FDD
FMRS3657C CPU:Pentium60MHz RAM:16MB
HDD:1GB 3.5"FDD
FMS3656DCA CPU:Pentium60MHz×2 RAM:32MB
HDD:1GB 3.5"FDD CD-ROM
FMS3659C2 CPU:Pentium100MHz RAM:16MB
HDD:1GB 3.5"FDD
FMS5531T CPU:Pentium133MHz RAM:16MB
HDD:4GBアレイ 3.5"FDD CD-ROM
FMRノート
品名 備考
FMR50NL9D i486SX-25 3.5" 170MB 3MB 親指
FMR50NX26A i386SX-20 3.5" 40MB 2MB JIS
FMR50NX26B 378K i386SX-20 3.5" 40MB 2MB 親指
FMR50NX26B2 i386SX-20 3.5" 40MB 2MB 親指 
FMR50NX6A i386SX-16 3.5" 40MB 2MB JIS
FMR50TX6 625K i486SX-33 3,5" 40MB 1MB
FMR50TX7 775K 3.5" i386SX-20 MB,2MB
FMR5NE7B i486SX-25 3.5" 80MB 4MB 親指
FMR5NET29B i486SX-33 3,5" 170MB 2MB 親指 カラー
FMR5NET2BA i486SX-33 3.5" 340MB 8MB JIS カラー
FMR5NET2BB i486SX-33 3.5" 340MB 8MB 親指 カラー
FMR5NET3BB i486DX4-75 3.5" 340MB 8MB 親指 カラー
FMR5NET3DA i486DX4-75 3.5" 520MB 8MB JIS カラー
FMR5NET3DB i486DX4-75 3.5" 520MB 8MB JIS カラー
FMR5NET7A i486SX-25 3.5" 80MB 4MB JIS カラー
FMR5NET9WD i486SX-25 3.5" 170MB 4MB 親指 カラー
FMR5NL7A i486SX-25 3.5" 80MB 3MB JIS
FMR5NL7B i486SX-25 3.5" 80MB 3MB 親指
FMR5NL9B i486SX-25 3.5" 170MB 3MB 親指
FMR5NL9D i486SX-25 3.5" 170MB 3MB 親指
FMR5NLT9WD i486SX-25 3.5" 170MB 3MB 親指 カラー
FMR5NT16A2 i486SX-20 3.5" 40MB 3MB 親指 カラ
FMRラムダ・シグマシリーズ
品名 備考
F9450LT12 ラップトップ
F9451LD12  
F9451SD12 625K ラムダMK2
F9451SD30 F9450-2
F9451SD32 F9450-2
F9452SD13 775K シグマMK2
FMR50A2H4 580K 5" 40MB 2MB
FMR50A2H4C 580K 3,5" 40MB 2MB
FMR50A2HA 680K 5" 100MB 2MB
FMR50A2HAC 680K 3,5" 100MB 2MB
FMR50A3HA 410K 5" 120MB 2MB
FMR50A3HAC 3.5" 120MB 2MB
FMR50A3HD2 5" 260MB  2MB
FMR50AH4 680K,5",40MB,1MB
FMR50AH4E 600K 5" 40MB 1MB 386-16
FMR50AH8E 750K 5" 85MB 1MB 386-16
FMR70A2HA  5" 100MB 2MB
FMR70A2HAC  3.5" 100MB 2MB
FMR70A3HAC 640K 3,5" 120MB 2MB
FMR70A3HBC 3.5" 220MB 2MB
FMR70A3HD2 5" 260MB 2MB
FMR70A3HDC2 3.5" 260MB 2MB
FMR70AH4 5" 40MB
FMR70AH4C 900K 5" 40MB 2MB
FMR70AH8 1100K 5" 85MB 2MB
FMR70AH8C 1100K 3,5" 85MB 2MB
FMR50AL4A i386-20 3.5" 40MB 1MB JISキーボード モノクロ
FMR50AL4C i386-20 3.5" 40MB 1MB JISキーボード カラー
FMR50AL8A i386-20 3.5" 85MB 1MB JISキーボード モノクロ
FMR50ALAC i386-20 3,5" 100MB 1MB JISキーボード カラー
FMR用CRT
品名 備考
FMDPC436 123K,14" FMR50,250対応
FMDPC438 123K,14" FMR50対応
FMDPC439 89,8K,14" FMR50対応
FMDPC441 123K,15" FMR50,250対応
FMDPC442 94.8K 15" FMR50,250対応
FMDPC443 89,8K,15" FMR50,250対応
FMDPC541 15" FMR250/50HL1,3/50FL1/50HE1,2,3/50FE1対応
FMDPC541S 15" FMR250対応
FMDPC542 15" FMR250/50HL1,3/50FL1/50HE1,2,3/50FE1対応
FMDPC632 14" FMR60/70/80/280対応
FMDPC632D 14" FMR60/70/80/280対応
FMDPC632D2 14" FMR60/70/80/280対応
FMDPC642D 210K,15" FMR60/70/80/280対応
FMDPC642D2 148K,15" FMR60/70/80/280対応
FMDPC643 243K,15" FMR70HL2,3/80HE2/80HL2,3/80AE/280対応
FMDPC644 228K,15" FMR70HL2,3/80HE2/80HL2,3/80AE/280対応
FMDPC646 138K,15" FMR70HL2,3/80HE2/80HL2,3/80AE/250/280対応
FMDPC671 198K 17" FMR70HL2,3/80HE2/80HL2,3/80AE/250/280対応
FMDPC971 17" FMR70HL2,3/80HE2/80HL2,3/80AE/250/280対応 
FMDPC972 188K 17" FMR70HL2,3/80HE2/80HL2,3/80AE/250/280対応
FMDPC992 21"CRT FMR70HL2,3/80HE2/80HL2,3/80AE/250/280対応
FMDPCA434 160K,14" FMR50Λ(ラムダ)対応
FMDPCA441 160K,15" FMR50Λ(ラムダ)対応
FMDPCA641M 240K,15" FMR70Σ(シグマ)対応
FMTDP841 FMTOWNS用CRT
掲載されている商品の在庫が切れている可能性もございますのでお問合せください。