PRIMERGY6000シリーズ
品名 型番 概要
MCA3064AP6 CA01679-B203 640MB MOドライブ(IDE)
M2512A2FLE CA01212-B267 230MB MOドライブ(SCSI)
M2512A3FLE CA01212-B217 MOドライブ
MCE3130AP CA05696-B532 1.3GB MOドライブ(IDE)
M2513A62 CA01338-B604 640MB MOドライブ(SCSI)
M2513A68 CA01338-B610 640MB MOドライブ(SCSI)
MCB3066SS CA01662-B008 MOドライブ
M2513A2 CA01212-B201 640MB MOドライブ(SCSI)
MCE3023SS CA01747-B074 230MB MOドライブ(SCSI)
MCM3064AP CA06086-B332 640MB MOドライブ(IDE)
GP5-PD239 CA05892-G603 1.3GB MOドライブ(SCSI)
PG-PD239 CA05892-G601 1.3GB MOドライブ
PG-PD237 CA04124-G677 640MB MOドライブ(SCSI)
FMPD-252S CA05838-B101 1.3GB MOドライブ(SCSI)
FMPD-243 CP004394-01 640MB MOドライブ(SCSI)
FMPD-241 CA02951-6477 640MB MOドライブ(SCSI)
FMPD-231 CA02951-6471 640MB MOドライブ(SCSI)
FMPD-232 CA02951-6474 640MB MOドライブ(SCSI)
FMPD-221 CA02951-3120 MOドライブ
FMPD-212 CA02950-0538 MOドライブ
SMB-640WS SMB-640WS MOドライブ
SMB-640DV3 SMB-640DV3 MOドライブ
SMB-640D2 SMB-640D2 MOドライブ
ZEBO MO1.3G ZEBO MO1.3G MOドライブ
PGBPD240B CA06306-H630 MOドライブ
PGBPD240 CA06306-H614 MOドライブ
GRANPOWER/Kシリーズ
品名 型番 概要
LANPSHS CONVERTER IBM DNES-318350
PA20203-B15X C14L-8100-0691#A1 PA05892-E017
PWSCB PA20207-B76X
PC2A CA20307-B47X CA25307-M47302
PIBA CA20307-B48X CA25307-M48102
IISFD PA20105-B98X
IISFB(IISFA) PA20207-B40X
PKCHB PA20207-B75X
PELA PA02014-E054
常駐電源ボックス PA0214-C012
F8257EP41 C10B-0740-H033
WSポート PA20208-B311
IBM DDRS-34560 PA03204-F007 4560MB
IBM DDRS-34560 PA03204-F017 4560MB
MAH3091MC PA03204-F021
IBM DNES-318350 PA05892-E017 18GB
IBM DNES-318350 PA05892-E020 18GB
M2954EGP CA01407-B585
M2952EGP CA01407-B385
M2952QGS CA01407-B324
MITSUMI CRMC-FX4830T 黒モデル
MCB3064SS CA01662-B015 MO
FDD CA01950-0209
MCE3130SS CA05696-B018
PBA 652238-525 PA02014-F001×16付
PC2D CA21112-B63X
PIBC CA21112-B64X
RCI SERVICE CA21105-B08X
RCI SERVICE CA21103-B90X
16MB MEM PA02014-F002
32MB MEM PA02014-F001
64MB MEM PA23204-E061
128MB MEM PA03204-E062
256MB MEM PA03204-E063
M2513A23 OP-SS-8 CR6L
CA01338-B206 U16B-6600-0900 リチウム電池
PWR171 PA02701-C080 CHG-UPS3A
PWR156 PA02701-0040
M2512A26 CA01212-B208
M2513A23 CA01338-B206
M2512A26E CA01212-B258
C1533-01050 REV3510 CA01950-0620
C1533-01050 REV3510 CA01950-0620
M2699ES(M2694ES) B03B-7295-B506A
M2694ES CA01308-B014
M2694ES B03B-7295-B106A#U
M2475B B03L-5390-0150A#P02
BP-3 B/P-RMEL PA20050-B21X PA25050-B211,B213
BP-3 B/P-RMEL PA20050-B22X PA25050-B221
PWR156 PA02701-040
CHG-UPS3AL PA02750-C030 PA25203-B073
UPS CA01022-0080
UPS3A PA02751-0070
FAN 109P1212MH104
FAN 109P1212MH403
CPUX3L PA20202-B60X PA25202-B604,B603
CPU20L U16B-8613-0210 U160-8613-T210/03
CPU10L U16B-8612-0800 U160-8612-T800/04,/05
ACPDIBH-C PA20201-B62X PA25201-B623
LANPSHS PA20203-B15X PA25202-B503
ACP-2H U16B-6600-0600 U0160-6600-1600/06
ACP31 U16B-6611-0100 U0160-6611-1100/04
OP-SS-28 U16B-6420-0300 SS4(U16B-0689-0400)付アリ
OP-SS-8 U16B-6600-0900 拡張メモリ無
FPC2 C16B-9918-0610
VFCS2 C16B-9920-0720
ACP-1H U16B-6611-0200 U160-6611-1200/05
ISFX-7 PA20203-B23X PA25203-B231
GL-2150CV メインスイッチ
GL-2180CV メインスイッチ
メインパネル PA25203-Y70201 PA25203-R70201
CR6L リチウム電池
FS-BUS-TRM U630-5000-T021-X102/03 0260-T100/03-X101/03
SIF-UNIT PA20203-B80X PA25203-B801
SIF-UNIT PA20203-B81X PA25203-B801
PFCA TEAC FD-235HG DMM 128A
CA21103-B83X CA01950-0209 CA20340-B47X
PWR201-W+FEBD1 PA03010-2010+PA20106-B49X GP7000F電源ユニット
PWR203-W PA03010-2040 GP7000F電源ユニット
F?+PWR202 PA03226-D003+PA03010-2020 GP7000F電源ユニット
PWR180-W PA02701-0410 GP7000F電源ユニット
PWR181-W+PWR181-W PA02701-0410+PA02701-0440 GP7000F電源ユニット
M15202(003AB) PA20207-B15X GP7000F電源スイッチ
002AA PA20106-B30X GP7000F電源スイッチ
003AA PA25208-B39I GP7000F電源スイッチ
64MBメモリ PA03226-E012 GP7000Fメモリ
128MBメモリ PA03226-E013 GP7000Fメモリ
256MBメモリ PA03226-E014 GP7000Fメモリ
DIMM64C PA20106-B02X GP7000Fメモリ
DIMM128A CA20340-B46X GP7000Fメモリ
DIMM256A CA20340-B47X GP7000Fメモリ
MBH7XA PA20109-B35X GP7000F M/B
MBH7XB PA20109-B36X GP7000F M/B
MBH7B PA20107-B54X GP7000F M/B
MBH7A PA20107-B54X GP7000F M/B
MBH4E PA20107-B14X GP7000F M/B
MBH4E PA20107-B16X GP7000F M/B
MBH7A PA20107-B53X GP7000F M/B
MBH7C PA20107-B55X GP7000F M/B
MBH7XC PA20109-B37X GP7000F M/B
STING1 CA20342-B25X GP7000F CPU
STING4 CA20335-B88X GP7000F CPU
STING5 CA20335-B89X GP7000F CPU
STING6 CA21268-B10X GP7000F CPU
STING9 CA21268-B13X GP7000F CPU
DC MiniAce25 109P0912H401 GP7000F FAN
San Ace 92 109P0912H401 GP7000F FAN
San Ace 92L 109P0912H401 GP7000F FAN
DC MiniAce25 PA03226-D034 GP7000F FAN
DC MiniAce25 PA03226-D008 GP7000F FAN
DC MiniAce25 PA03226-D094 GP7000F FAN
DC MiniAce25 PA03226-D007 GP7000F FAN
Silent FAN SKUDM12B4P GP7000F FAN
Silent FAN SKUD12B4P GP7000F FAN
SUN M11+100BASE-TX 270-4359-05.REV50 GP7000F CARD
SUN M11+100BASE-TX 270-4359-05.REV01 GP7000F CARD
SUN 4ポート 270-2741-05.REV01 GP7000F CARD
SUN GWVFRESH 270-2741-05.REV50 GP7000F CARD
SYMBIOS SCSI 348-0036690A GP7000F CARD
SYMBIOS SCSI 348-0036690B GP7000F CARD
SYMBIOS SCSI 348-0036689A GP7000F CARD
MISA PA20106-B90X GP7000F CARD
DBS1E PA20105-B17X GP7000F CARD
PFCA CA21103-B83X GP7000F CARD
DBS20+DBS2L(PA03226-D037) PA20107-1342X+PA20107-B43X GP7000F CARD
MAG3091LC(CA01776-B33100PS) CA01308-B273 GP7000F DISK
MAG3182LC(CA01776-B53100PS) CA01308-B274 GP7000F DISK
MAB3045SC(CA01606-B37600PT) CA01308-B243 GP7000F DISK
MAB3091SC(CA01606-B57600PT) CA01308-B244 GP7000F DISK
MAC3091SC(CA01682-B57200PS) CA01308-B252 GP7000F DISK
TEAC CD532S-027(PA03011-0026) PA70002-0270 GP7000F CD-ROM
TEAC FD-235HG CA01950-0209 GP7000F FDD
C1537-01050(CA01950-0620) PA70002-0270 GP7000F DDS3
SCSI+RCI PA03226-D039 GP7000F
OPTIONCARD
GP5-DT401 PG-DL401 M2512A2FLE
CA04124-G492 CA05892-G074 CA01212-B267
MCA3064AP6 CA01679-B203
M2512A2FLE CA01212-B267
M2512A3FLE CA01212-B217
MCE3130AP CA05696-B532
M2513A62 CA01338-B604
M2513A68 CA01338-B610
MCB3066SS CA01662-B008
M2513A2 CA01212-B201
MCE3023SS CA01747-B074
MCM3064AP CA06086-B332
GP5-PD239 CA05892-G603
PG-PD239 CA05892-G601
PG-PD237 CA04124-G677
FMPD-252S CA05838-B101
FMPD-243 CP004394-01
FMPD-241 CA02951-6477
FMPD-231 CA02951-6471
FMPD-232 CA02951-6474
FMPD-221 CA02951-3120
FMPD-212 CA02950-0538
SMB-640WS SMB-640WS
SMB-640DV3 SMB-640DV3
SMB-640D2 SMB-640D2
ZEBO MO1.3G ZEBO MO1.3G
PGBPD240B CA06306-H630
PGBPD240 CA06306-H614
IAサーバー
型番 概要
PG-129BCA06306-G329Ultra160 SCSIカード
PG-141BCA05892-G390Ultra160 SCSI RAIDカード
PG-128CA05892-G354Ultra160 SCSIカード
PGB130LCA0589-G9401チャネルUltra160 SCSIカード
PGB2281LCA06781-H329Ultra320 SCSIカード
PGB142E3BCA06306-H356デュアルチャネルUltra320 SCSI RAIDカード
PGB142ECA06306-H328デュアルチャネルUltra320 SCSI RAIDカード
PGB224BCA06718-H342内蔵SASカード
PGB228BLCA06306-H395内蔵SASカード
PGB140F1LCA06306-K392SAS RAIDカード
D2507-D11S26361-D2507-D11SAS RAIDカード
A3C40143402H3-2517-00SASホストバスアダプタ
D2607-A21S26361-D2607-A21SAS RAIDカード
PG-FC107CA06306-G373内蔵FCカード
P001219-04DLPE12508Gbps FCカード
PGB2861LCA06306-H379ロープロファイルGigabitLANカード
I350T2G2P20DualPort LANカード
D2607-A21S26361-D2607-A21SAS RAIDカード
PGB289LCA06306-H393ロープロファイルGigabitLANカード
PGB289CA06306-H389Gigabit LANカード
A3C40090348RDX-514A-USB2内蔵RDXドライブ
PG-DT401CA04124-G672内蔵DDS4ドライブ(SCSI接続)
PGBDT504D1CA06718-H611内蔵DAT72ドライブ(USB接続)
PGBDT5044CA06306-K678内蔵DAT72ドライブ(USB接続)
PGBLT401CCA0671-H603内蔵LTO4ドライブ(SAS接続)
PGBLT302CCA0671-H609内蔵LTO3ドライブ(SCSI接続)
PY-RD111RDX-514A-USB2内蔵RDXドライブ(USB2.0)
PY-RD112RDX-514A-USB3内蔵RDXドライブ(USB3.0)
PGBPU106CA05892-G945400W電源ユニット
PGBRSU103CA06806-J975550W電源ユニット
PGBRSU101CA06806-J842540W電源ユニット
A3C40105779DPS-800GB-3800W電源ユニット
PGBPU139AA25370L-100825W電源ユニット
PGBPU116CA06306-H969480W電源ユニット
A3C40172099S26113-E575-V70450W Platinum 電源ユニット
A3C40175928S26113-F574-L13800W Platinum 電源ユニット
A3C40161428S26113-E574-V52800W電源ユニット
A3C40161429S26113-E575-V52450W電源ユニット
在庫切れとなっている商品もございますのでお問い合わせください。